Tegen discriminatie en seksisme.

Obsidiaan is tegen discriminatie en onrecht en zal daarom opdrachten weigeren die discriminatie, haatzaaiing en seksisme bevorderen of promoten. 

De realiteit

  • U bent ten alle tijden verantwoordelijk voor uw eigen onderneming en uw succes.
    Obsidiaan is niet verantwoordelijk voor. Net zo min hoe u uw onderneemt.
  • U dient zelf reclame te maken en eventueel acquisitie te doen voor uw onderneming.
  • Heeft u géén servicecontract bij Obsidiaan, dan dient u zelf uw website te onderhouden. Technisch en wat inhoud betreft. U heeft een eindproduct afgenomen. Het is mogelijk om onderhoud aan de website uit te besteden aan Obsidiaan via een servicecontract.
  • Als u een webwinkel heeft, dan dient u deze zelf goed goed te onderhouden met voorraadbeheer, verzendklasse, artikelnummering (sku) enzovoorts. U dient zich hierin te verdiepen en dit eigen te maken. Wilt u dit niet doen, overleg dan met Obsidiaan wat de mogelijkheden zijn m.b.t service en onderhoud.
  • Obsidiaan kan webhosting regelen als u dat zelf niet kan of wilt.
  • Obsidiaan hanteert tarieven en vraagt financiële vergoedingen voor geleverde diensten.
  • Obsidiaan heeft Algemene voorwaarden en overeenkomsten. Daar dient u mee akkoord te zijn als u een werkopdracht geeft.
  • U dient bekend te zijn of zich bekend te maken met de online regels en wetten die voor u gelden als ondernemer. Hetzij met websites, webwinkels en plaatsen van content. Obsidiaan is niet verantwoordelijk voor enige nalatigheid hierin van uw kant.