Tegen discriminatie en seksisme.

Obsidiaan is tegen discriminatie en onrecht en zal daarom opdrachten weigeren die discriminatie, haatzaaiing en seksisme bevorderen of promoten. 

De realiteit

  • U bent ten alle tijden verantwoordelijk voor uw eigen onderneming en uw succes.
  • U dient zelf reclame te maken voor uw onderneming en uw website of webwinkel bekend maken bij uw doelgroep.
  • U dient uw website te onderhouden. Technisch en wat inhoud betreft.
    Het is mogelijk om onderhoud aan de website uit te besteden aan Obsidiaan via een onderhoudscontract.
  • Als u een webwinkel heeft, dan dient u deze zelf goed goed te onderhouden met voorraadbeheer, verzendklasse, artikelnummering (sku) enzovoorts.
  • Obsidiaan is doet zelf niet aan webhosting maar kan wel voor u bemiddelen en regelen.
  • Obsidiaan hanteert tarieven en vraagt financiële vergoedingen voor geleverde diensten.
  • Obsidiaan heeft Algemene voorwaarden en overeenkomsten. Daar dient u mee akkoord te zijn als u een werkopdracht geeft.