Obsidiaan kan niet garanderen dat de informatie op deze website foutloos, volledig of actueel is. Aan de geboden informatie op deze website alsmede eventueel advies Рper e-mail, via formulieren of op pagina’s van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Obsidiaan aanvraadt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Evenmin voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Obsdiaan. Op deze website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar andere ondernemers en bedrijven zijn opgenomen. Obsidiaan is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden. Obsidiaan stelt zich niet aansprakelijk voor de acties die u onderneemt tijdens of na het bezoeken van deze website.

Aan de inhoud van de website met alle afbeeldingen en grafische elementen kunnen geen rechten worden ontleend. Op alle ontwerpen en illustraties van Obsidiaan geldt Copyright en eigendomsrecht op naam van Emanuel Nervo tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Obsidiaan is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven: 17161913.

Ziet u een taalfout of een typefout? Meld het gerust via e-mail naar Obsidiaan.